De här mötena där någon avsiktligt svänger sig med ord och formuleringar...

Camilla BatalI mitt jobb går jag på många olika slags möten. Vi pratar om intressanta och viktiga saker. Meningen är att vi ska hjälpas åt för att lösa problem. Och att vi ska förmedla olika saker till varandra. Oftast förstår vi varann och gör oss förstådda. Nästan alltid anstränger vi oss för att förstå varann och att göra oss förstådda.

Men det händer att jag hamnar på möten där någon avsiktligt svänger sig med ord och formuleringar. Personen använder ovanliga begrepp och fackuttryck, säger en sak, vänder runt på det sagda några varv, vänder tillbaka igen, för att slutligen upprepa det första, gärna med eftertryck.

Och jag sitter där och undrar vad personen egentligen ville ha sagt. Varför personen använde flera minuter till att säga det här som kunde uttryckts med en enda mening. Eller varför personen sa precis samma sak som en annan just sagt. Bara på ett mycket krångligare sätt.
Det brukar jag fundera på.

Fast det händer också att jag inte hinner fundera något alls.  Att jag bara känner mig liten och obetydlig. Att jag vill säga något, men inte hittar några ord alls. Att jag undrar vad jag gör där. Att jag känner mig som en liten skolflicka igen.

Det händer också att jag försöker säga något. Men då snubblar jag på orden. Hittar inga formuleringar. Känner mig oinsatt i ämnet. Och ler lite generat efteråt. Och jag upplever att det inte är någon som ser ut att lyssna så särskilt på mig.

Efteråt kan jag bli arg. Då vill jag bara säga ifrån: att det här som du sa, det var faktiskt inte särskilt märkvärdigt. Jag tänkte precis dina tankar. Jag visste precis det som du vet. Men jag fick inte fram det. Jag fick inte till det. Och jag skämdes för att jag inte fick till det. Men det är faktiskt inte så att jag vet mindre än du.

Men det blir inte mina förslag som lyssnas på. Det är ingen som nickar sådär medhållande när jag talar. Det blir inte mina idéer som antas. Och jag går från mötet med en stunds osäkerhet som jag inte kände innan jag kom dit.

Det är väldigt nyttigt att hamna på de här mötena ibland. De här mötena där någon avsiktligt svänger sig med ord och formuleringar.

Det här blir det sista inlägget i Centrum för lättlästs bloggstafett på temat Språk, makt och demokrati. Vi är alldeles överväldigade av alla inlägg vi fått in. 50 blogginlägg som på olika sätt berör demokrati och delaktighet!

För det är precis vad det här handlar om. Språk ger makt och makt ger möjlighet att påverka och för att det ska kallas demokrati ska alla ha möjlighet att påverka.

Det är därför Centrum för lättläst arbetar för allas rätt till nyheter, information och litteratur. Det är därför vi ger ut 8 SIDOR varje dag på webben, att lyssna på eller läsa. Det är därför vi ger ut ett 30-tal böcker varje år, i olika genrer, för olika slags läsare och utan att tumma på kvaliteten. Och därför hjälper vi myndigheter, företag och andra att ta fram information som alla kan ta till sig. Det låter så självklart. Men det är det inte. Vi och andra argumenterar varje dag kring varför detta behövs.
Är inte det konstigt?

Camilla Batal, chef för marknad och kommunikation på Centrum för lättläst

Kommentera

Dela på Internet: