Migrationsverket är obegripligt för asylsökande

karin_webbI går i Sveriges radios nyheter, Lunchekot, var det ett inslag om problemet med Migrationsverkets krångliga språk. Asylsökande förstår inte brev och beslut som de får från Migrationsverket. Fredrik Beijer är rättjurist på Migrationsverket, och han berättar i inslaget att problemet handlar om att Migrationsverket måste förklara komplicerade byråkratiska regler. Det är svårt att göra det på ett enkelt sätt.

Det här är inte första gången som jag får höra om de här problemen. I kontakter med bibliotekarier eller personal vid kommunala medborgarkontor får vi gång på gång höra hur de får förklara för asylsökande vad det står i brev och beslut, eftersom asylsökande inte kan förstå innehållet själva. Jag har även en bekant som blev stannad på gatan av en asylsökande som bad om hjälp att få brevet han hade i handen förklarat. Brevet handlade om ett utvisningsbeslut. Och vem förstår när brevet kan vara formulerat så här:

Mot bakgrund av att det finns ett lagakraftvunnet avlägsnandebeslut gentemot er, och då beaktande skäl som åberopats inte funnit relevanta i ärendet, finner verket inte anledning att inhibera verkställigheten av avlägsnandebeslutet.

Exemplet ovan kommer från inslaget i Lunchekot den 13 december 2012.
 
Information i det här beslutet är kanske juridiskt korrekt, men är totalt obegriplig för mottagaren. Risken är stor att mottagaren feltolkar innehållet och rättssäkerheten sätts därför på spel.
 
Obegripliga brev och beslut är inte bara ett problem hos Migrationsverket. Det är även ett problem i information från exempelvis Försäkringskassan, Domstolsverket och Polisen. Den gemensamma nämnaren sägs ofta vara krånglig byråkrati och juridik. Men, det handlar om en inställning att juridik automatiskt är svårt - att juridik inte går att förklara enkelt.
 
Vi nöjer oss inte med det oss med det. Det måste finnas sätt att göra juridiken och byråkratin enkel och begriplig även för personer som har bristande läsförmåga på svenska. Vi vet att det går. Här är ett förslag från oss:
 
Migrationsverket har beslutat
att du ska utvisas ur Sverige.
Du har berättat varför du tycker
att du ska få stanna i Sverige.
Migrationsverket har läst vad du tycker
men det ändrar inte Migrationsverkets beslut.
Därför ska du utvisas ur Sverige.

Tror du att det är möjligt att skriva juridiska texter på ett mer begripligt sätt?

Lyssna på inslaget i Lunchekot från igår, den 13 december 2011.
Inslaget kommer 14 minuter och 49 sekunder in i programmet.
  

Karin Husberg

1 kommentar om “Migrationsverket är obegripligt för asylsökande”

  1. Jag tror också att det ligger mycket juridik i detta, inte bara svårigheten att förklara utan den text som produceras skall också ha vissa juridiska kvaliteter som bortfaller om man använder ett allt för enkelt språk.

    Vissa uttryck har vissa värden som inte nödvändigtvis kan ersättas.

    Kanske kunde man kräva att dokument/korrespondens producerades med en formell text och att det till den bifogades en förklarande text som enbart var att anses som informativ?

    Skrivet den maj 30, 2012 kl 23:14 av Översättare engelska svenska

Kommentera

Dela på Internet: