Acceptera inte obegripligheter - våga säga att du inte förstår!

Karin HusbergFörkunskaper. Det är ett av de viktigaste orden för oss som jobbar här på Centrum för lättläst. När vi skriver nyheter, böcker eller samhällsinformation funderar vi alltid över vilka förkunskaper läsarna har om det ämne vi skriver om. Vi utgår inte från att läsaren är välutbildad och har en välutvecklad läsfömåga. Vi utgår heller inte från att läsaren hänger med i samhällsdebatten, eller har läst alla gamla klassiker. Istället ser vi till att det finns ordentligt med bakgrundsinformation och förklaringar om ämnet. För oss är begripligheten det viktigaste och då ska man inte ta kunskap för given.

Journalisten Johanna Koljonen skrev om det här en krönika i Dagens Nyheter, "Förklara för mig som om jag vore 13 år gammal" . Johanna skrev så här: "Nästan varje vecka önskar jag (...) att någon till exempel skulle stiga fram och förklara för mig som om jag var tretton år gammal vad en statsobligation är och varför just en 7 procents ränta på några enskilda lån i ett hörn av Europa plötsligt destabiliserar en hel kontinent." Johanna gör här något viktigt men ovanligt - hon vågar berätta att hon ibland har svårt att hänga med i alla nyheter och i all samhällsinformation. Johanna tror att fler än hon har svårt att hänga med. Det tror jag också.

Sveriges radios lätta nyhetsorgram Klartext fick nyligen ta emot Centrum för lättlästs pris, Det lätta priset 2011, för deras arbete med att göra nyheter begripliga för alla. Flera av Klartexts 350 000 lyssnare säger att de egentligen inte behöver nyheter på lätt svenska, men att de vill lyssna ändå. Klartexts programledare Mattias Klefbeck tror ändå att många männsikor behöver mer förklaringar kring aktuella händelser än vad de själva tror. Därför hjälper programmet till med att fylla många kunskapsluckor, även om få vill erkänna det. Det tror jag också.

Jag tror att det är många männsikor som faktiskt inte förstår nyheter och viktig samhällsinformation och jag tror att få vågar erkänna det. Men tyvärr verkar många ändå acceptera att saker och ting är obegripliga. Men ska det egentligen vara så? Det tycker inte journlisten Johanna Koljonen, eller programledaren Mattias Klefbeck. Det tycker heller inte jag eller någon av mina kollegor här på Centrum för lättäst. Ingen ska behöva stå utanför bara för att nyheter, böcker eller samhällsinformation är för svår.

Var inte rädd för att säga till när något är obegripligt, när du inte förstår. Och du som skriver, var inte rädd för att skriva enkla texter med bakgrundsbeskrivningar och förklaringar. Det värsta som kan hända är att fler förstår vad du skriver om.

Törs du säga ifrån när du inte hänger med?

Karin Husberg

 

Kommentera

Dela på Internet: