Arkiv för

Tar rektorn i P1 hänsyn till elever med lässvårigheter?


Med all rätt har inslaget i P1:s Kulturnytt diskuterats flitigt. Jag funderar på om både Kulturnytt och rektorn helt har missat vad ett skolbibliotek ska vara! Rektorn beskriver hur hon har deponerat en egen samling böcker (!) och jag kan inte låta bli att undra om hon hittat några lättlästa böcker på antikvariatet. Det är eleverna med lässvårigheter som förlorar mest på ett bristfälligt skolbibliotek. Ett skolbibliotek är inte ett rum med böcker, ett skolbibliotek är en pedagogisk resurs för hela skolan, och särskilt för de elever som inte har fått flyt i läsningen.

Så här står det skrivet i Skolinspektionens riktlinjer för skolbibliotek 2011: "Skolbiblioteken ska vara anpassade efter elevernas behov, särskilt med tanke på elever med funktions-nedsättning, invandrare och andra minoriteters behov".

Elever med lässvårigheter undviker ofta svårigheterna och läser sällan. Om de inte får tillräckligt stöd finns stora risker att de inte läser alls och då minskar läsförmågan ytterligare. Det får på sikt konsekvenser för läsutvecklingen och förmågan att tillgodogöra sig undervisningen i alla ämnen. En svag läsare får inte bara problem i ämnet svenska, utan även i andra ämnen som matematik och naturkunskap. Och inte minst: I längden får det konsekvenser för möjligheter till vidareutbildning, att söka och få ett arbete och att delta i vår demokrati!

Dagens skola bygger dessutom på att kunskap aktivt söks upp av eleverna själva. Men det kräver att det finns pedagogiskt kunnig bibliotekspersonal som kan fånga upp elever med lässvårigheter och vägleda dem fram till rätt typ av material i informationsflödet. Det här är viktigt för alla elever, men särskilt nödvändigt för elever med lässvårigheter.

Bra exempel på skolbibliotek som arbetar på det här sättet är förra Årets skolbibliotek, Pauli gymnasium eller Årets skolbibliotek Norra Fäladens skolområde i Lund. På Nationella skolbiblioteksgruppens seminarium onsdag den 2 november på Skolforum kommer några av dem att berätta hur de arbetar kl 12-14 i monter C23:19, läs programmet här.

Vi från Centrum för lättläst ska på seminariet också presentera undersökningen vi genomfört tillsammans med Lärarförbundet.

Kom gärna på seminariet, till vår monter C19:21 eller skriv till oss och berätta hur ditt skolbibliotek arbetar för att fånga upp elever med lässvårigheter!

Camilla Batal